برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
دانلود پایان نامه نقش اخلاق حرفه‌ای در توسعه روزنامه‌نگاری از دیدگاه سردبیران مطبوعات و سایت های خبر

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران شرق (قیام­دشت)

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی

 

موضوع:

نقش اخلاق حرفه‌ای در توسعه روزنامه‌نگاری

از دیدگاه سردبیران مطبوعات و سایت­های خبری و استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاری تهران

 

استاد راهنما:

دکتر سروناز تربتی

 

استاد مشاور:

دکتر یونس شکرخواه

 

زمستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 12

فصل اول. 13

کلیات پژوهش… 13

مقدمه. 1

بیان مسئله. 3

ضرورت پژوهش… 8

اهداف پژوهش… 12

فرضیه‌های پژوهش… 13

پرسش­های تحقیق.. 13

متغیرهای پژوهش… 14

نامگذاری متغیرها 14

تعریف متغیرها 14

تعریف نظری.. 14

تعاریف عملیاتی متغیرها 16

فصل دوم 18

ادبیات و پیشینه پژوهش… 18

اخلاق.. 19

اخلاق از دید سقراط.. 19

اخلاق از نظر ارسطو. 20

اخلاق از نظر کانت.. 21

انقلاب در اخلاق.. 21

داوری‌های اخلاقی و داوری‌های فارغ از اخلاق.. 22

مهمترین نظریه‌ها درباره اخلاق.. 23

عقل­گروی اخلاقی.. 23

نسبی­گرایی فرهنگی 25

نسبی­نگری اخلاقی.. 25

نظریه‌های اخلاقی ارزش‌نگر و تکلیف‌نگر. 27

دیدگاه‌های مشابه در اخلاق هندو 27

نظریه ذهنی­گرایی اخلاقی.. 28

نظریه عاطفه‌گرایی 29

مکتب فایده­نگری.. 29

نظریه اخلاق مبتنی بر قرارداد اجتماعی.. 30

چیرگی دو مکتب اخلاقی.. 31

نظریات اخلاقی و جامعه. 32

جامعه و انواع مسائل اخلاقی.. 34

اخلاق کاربردی.. 34

اخلاق‌شناسی حرفه‌ای.. 35

ورود اخلاقیات به روزنامه‌نگاری.. 36

اخلاق رسانه‌ای.. 40

چرا اخلاق حرفه‌ای به خطر می‌افتد؟. 41

1- عوامل اقتصادی: 41

2- موقعیت خاص: 41

3- منع قانونی: 42

4- نفع مالکان و ناشران: 42

5- خبر در برابر تبلیغ: 42

6- نگاه جامعه: 43

چهار نظریه مربوط به مطبوعات 43

نظریه اقتدارگرا 43

نظریه آزادی‌گرا 44

نظریه کمونیست شوروی.. 44

نظریه مسئولیت اجتماعی 45

نظریه مسئولیت اجتماعی مبنای نظرورزی درباره اخلاق‌رسانه‌ها 46

زمینه‌های مقررات اخلاق حرفه روزنامه‌نگاری.. 49

الف – آگاهی‌دهی عمومی.. 49

ب – آزادی مطبوعات، شرط اساسی فعالیت روزنامه‌نگاری.. 49

پ – بیان حقیقت، وظیفه بنیادی روزنامه‌نگار. 49

ت- احترام به حیثیت فردی و زندگی خصوصی.. 50

پیشینه ادبیات.. 50

اسرار حرفه‌ای و اصول اخلاقی روزنامه‌نگاران. 50

تجربه کشورهای دیگر در حوزه مقررات اخلاق حرفه‌ای.. 52

گزارش تحقیق یونسکو در سال 1980 با عنوان اخلاق‌شناسی رسانه‌ها 53

اصول اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری در ایران. 55

توسعه. 57

تعریف توسعه. 57

نظریه رسانه‌های توسعه. 60

توسعه روزنامه‌نگاری و مطبوعات در ایران. 63

رویکرد برنامه‌های توسعه در زمینه ارتباطات در ایران. 64

پیشینه مطالعات.. 65

بررسی تحقیقات انجام شده در داخل ایران. 65

تحقیقات انجام شده در خارج از ایران. 68

جمع­بندی تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از ایران. 69

فصل سوم 70

روش اجرای پژوهش… 70

روش کیو. 71

انتخاب گویه‌ها 72

انتخاب نمونه تحقیق.. 73

مقیاس تحقیق.. 73

ارزشیابی گویه‌های تحقیق.. 73

گویه‌های مورد توافق.. 73

گویه‌های مورد اختلاف: 74

استخراج نتایج. 74

گویه‌های این پژوهش… 74

گویه‌ها 74

فصل چهارم 81

یافته­های تحقیق.. 81

بررسی یافته­ها بر اساس آزمون Q.. 82

الف) گویه‌های مورد توافق استادان علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری و سردبیران مطبوعات و سایت­های خبری.. 83

تفاوت فاحش در نگاه به گویه‌های مرتبط با فلسفه اخلاق.. 85

روزنامه‌نگاران اشتباهات خود را می­پذیرند 86

ب) آرایه نزولی گویه‌های گونه اول (سردبیران مطبوعات و سایت­های خبری) 92

عدم پایبندی صدا و سیما به اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری.. 92

نقش ویرانگر آمیختگی تبلیغ بازرگانی با خبر. 93

موظف بودن رسانه به انعکاس نظر طرفی که خبری بر علیه­اش منتشر می­کند 93

اهمیت اعتماد جامعه به یک رسانه. 94

حق جامعه برای رعایت استانداردهای حرفه‌ای توسط رسانه­ها 95

ترد رسانه‌ای که اشتباه خود را اصلاح نکند 95

بی‌ارتباطی توقیف مطبوعات با رعایت اخلاق حرفه‌ای مطبوعاتی.. 95

ج) آرایه نزولی گویه‌های گونه دوم (استادان علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری) 102

نگاه فرهنگی به توسعه. 103

غیبت عالمان علوم اجتماعی و انسانی در برنامه‌ریزی‌های توسعه کشور. 103

رعایت استانداردهای حرفه‌ای.. 103

نقش ویرانگر آمیختگی تبلیغ بازرگانی با خبر. 104

موظف بودن رسانه به انعکاس نظر طرفی که خبری بر علیه­اش منتشر می­کند 104

د) گویه‌های مورد اختلاف پاسخ‌گویان. 113

اختلاف نظر بر سر رعایت نکردن اخلاق حرفه‌ای در تشکل‌های مطبوعاتی از دلایل توسعه‌نیافتگی تشکل‌ها 113

اختلاف نظر برسر نبود نهاد ناظر بر اعمال رسانهها از جانب خود آنها 114

اختلاف نظر بر سر رعایت حقوق مولفان و مصنفان در صدا و سیما 114

بحث و نتیجه‌گیری.. 123

محدودیت‌های پژوهش… 128

پیشنهادها 129

فهرست منابع و مآخذ 131

فهرست منابع فارسی.. 132

فهرست منابع غیر فارسی.. 136

منابع اینترنتی.. 136

پیوست‌ها و ضمائم 137

چکیده انگلیسی.. 143

فهرست جداول

جدول شماره 1. آرایه نزولی گویه‌های مورد توافق سردبیران و استادان علوم ارتباطات درباره 60 گویه پژوهش… 88

جدول 2. آرایه نزولی پاسخ‌های پاسخ‌گویان گونه اول (27 نفر) به تمامی گویه‌ها به‌وسیله نرم‌افزار کوانل.. 98

جدول شماره 3. آرایه نزولی پاسخ‌های پاسخ‌گویان گونه دوم (13 نفر) به تمامی گویه­ها به‌وسیله نرم‌افزار کوانل.. 109

جدول 4. گویه‌های مورد اختلاف دو گونه پاسخ‌گویان در موضوع نقش اخلاق حرفه‌ای در توسعه روزنامه‌نگاری   116

جدول5. آرایه نزولی گروه‌های مورد مخالفت (بیشترین تشابه مخالفت  یا بیشترین عدم توافق) دو گونه پاسخ‌دهنده درباره نقش اخلاق حرفه‌ای در توسعه روزنامه‌نگاری.. 117

جدول 6. آرایه نزولی گروه های مورد توافق (بیشترین تشابه موافقت) دو گونه پاسخدهنده درباره نقش اخلاق حرفهای در توسعه روزنامه‌نگاری.. 118

جدول 7. ماتریس ضریب همبستگی پاسخ‌های پاسخگویان گونه اول. 119

جدول 8. ماتریس ضریب همبستگی پاسخ‌های پاسخ‌گویان گونه دوم. 120

جدول 9. جدول وزنی  پاسخ‌های پاسخگویان گونه اول(27 نفر). 121

جدول 10. جدول وزنی  پاسخ‌های پاسخگویان گونه دوم(13 نفر). 122

جدول شماره 11 نمونه گویه‌های ارسالی برای سردبیران مطبوعات و استادان علوم ارتباطات در تهران (1391)  138

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی«نقش اخلاق حرفه‌ای در توسعه روزنامه‌نگاری‌ از دیدگاه سردبیران مطبوعات و استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاری تهران» بود. پژوهش حاضر با استفاده از روش آماری کیو و نرم‌افزار کوانل انجام شد.

بعد از تدوین پرسش­نامه­ای با 60گویه، پرسش­نامه­ها برای 20 استاد و مدرس ارتباطات و روزنامه‌نگاری و 20 سردبیر مطبوعات و سایت­ها ارسال شد. این پژوهش به دنبال  اثبات فرضیه خاصی نبود، بلکه قصد آن بود دیدگاه و نگرش سردبیران مطبوعات و استادان علوم ارتباطات در مورد اخلاق حرفه­ای روزنامه نگاری و نقش آن در رشد و  توسعه این حرفه به دست آید.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 420
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: