برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه تأثیر مشخصات ساختمانی فرش دستباف

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده هنر و معماری اردکان

گروه فرش( مواد اولیه و رنگرزی )

عنوان:

تأثیر مشخصات ساختمانی فرش دستباف( نوع گره، جنس نخ چله وتعداد لای نخ پرز )در تعیین خواص عملکردی آن

استاد راهنما:

دکتر سید محمود طباطبایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

فرش دستباف در طول مدت زمان استفاده از آن ممکن است تحت تأثیر عوامل و شرایط محیطی مختلفی مانند انواع نیروهای فشاری، کششی و خمشی، رطوبت، حرارت و غیره دچار تغییراتی گشته که بر کیفیت و عملکرد نهایی آن اثر بگذارد. خواص عملکردی فرش بر اساس ویژگی­های ساختاری و خواص و مشخصات مواد اولیه مصرفی در آن به خصوص نخ های پرز از نظر جنس الیاف، نمره نخ تک لا و چند لا، تعداد لا و غیره تعیین می­گردد. رسیدن به حد مطلوبی از دوام و حفظ ساختار فرش از عوامل مهمی است که موجب ایجاد نوعی اعتماد و اطمینان در مصرف کنندگان آن می­شود و در پیشرفت بازارهای فروش آن امری تأثیر گذار است.

در این پژوهش به بررسی تأثیر برخی مشخصات ساختمانی فرش دستباف و خواص و ویژگی های مواد اولیه مصرفی آن بر خواص عملکردی فرش پرداخته شده است. به این منظور 3 عامل نوع گره، جنس نخ تار و تعداد لای نخ پرز به عنوان عوامل متغیر در نظر گرفته شد و 12 نمونه فرش دستباف با دو نوع نخ چله ی پشمی و پنبه ای و گره فارسی و ترکی و نخ های پرز 2، 4 و 8 لا، تحت شرایط یکسان بافته شدند. بر روی نمونه فرش های بافته شده، 3 آزمایش بارگذاری استاتیکی، سنجش استحکام گره و ثبات ابعادی انجام شد. برای بیان کمی خواص عملکردی فرش، 4 شاخص درصد فشردگی، درصد افت ضخامت، درصد جمع شدگی و نیروی بیرون کشیدن پرز از فرش تعریف و محاسبه گردیدو نتایج مربوط به شاخصه های مذکور با استفاده از نرم افزار آماری minitab مورد تحلیل قرار گرفت.

نتایج حاصل از آزمون ANOVA و آزمون Tukey نشان می­دهد که در میان عامل متغیر نوع گره، بهترین نتایج در تعیین شاخص های درصد افت ضخامت و درصد فشردگی مربوط به نمونه های بافته شده با گره فارسی و مطلوب ترین نتایج در تعیین شاخص های ثبات ابعادی و استحکام گره، مربوط به نمونه های بافته شده با گره ترکی بود. در مورد متغیرهای تعداد لای نخ پرز و جنس نخ چله، نخ پرز 8 لا و چله پشمی در تعیین تمام شاخصه های مورد مطالعه، نتایج بهتری داشته اند.

کلمات کلیدی:فرش دستباف – خواص عملکردی – نوع گره – تعداد لا – جنس نخ تار

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 2

1-2 طرح تحقیق.. 2

1-2-1 بیان مسأله. 2

1-2-2 اهداف.. 3

1-3 ضرورت انجام تحقیق.. 3

1-3-1 پیشینه تحقیق.. 3

1-3-2 سؤالات پژوهشی.. 3

1-3-4 فرضیات.. 4

1-4 روش تحقیق.. 4

1-5 شرح خلاصه ای از پایان نامه. 4

فصل دوم:ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه. 6

2-2 طبقه بندی الیاف در صنعت نساجی.. 6

2-2-1 الیاف طبیعی.. 6

2-2-2 الیاف بشر ساخت.. 6

2-3 مواد اولیه مصرفی در تولید فرش دستباف.. 7

2-3-1 پنبه. 7

2-3-1-1 طبقه بندی پنبه از لحاظ کیفیت.. 7

2-3-1-2 ترکیب شیمیایی.. 8

2-3-1-3 ویژگی های فیزیکی پنبه. 8

2-3-1-4 جذب رطوبت.. 8

2-3-1-5 خواص حرارتی.. 8

2-3-1-6 ساختمان داخلی لیف پنبه. 8

2-3-1-7 موارد استفاده پنبه در تولید فرش دستباف.. 8

2-3-1-8 روش شناسایی الیاف پنبه به کمک روش سوزاندن. 9

2-3-2 پشم. 9

2-3-2-1 ساختمان داخلی لیف پشم. 9

2-3-2-2 ویژگی های فیزیکی پشم. 9

2-3-2-3 خواص شیمیایی پشم. 10

2-3-2-4 واکنش های پشم در مقابل مواد شیمیایی.. 10

2-3-2-5 درجه مرغوبیت الیاف پشم مصرفی در فرش دستباف.. 11

2-3-2-6 چگونگی شناسایی الیاف پشم. 11

2-3-3 ابریشم. 11

2-3-3-1 انواع الیاف ابریشم مصرفی درقالی بافی: 11

2-3-3-2 ویژگی ها و قابلیت های ابریشم. 12

2-4 اجزای تشکیل دهنده فرش دستباف.. 12

2-4-1 مشخصات ساختمانی فرش دستباف.. 13

2-4-2 انواع گره در بافت فرش… 13

2-4-3 سیستم پودکشی.. 14

2-4-4 رجشمار یا تراکم طولی و عرضی.. 14

2-4-5 مشخصات و خواص نخ های مصرفی در تولید فرش دستباف.. 15

2-5 خواص کیفیتی فرش… 15

2-5-1- طبقه بندی خواص فیزیکی فرش ها 15

2-6 خواص عملکردی فرش… 16

2-6-1 حفظ ظاهر فرش… 16

2-6-2 راحتی قدم زدن بر روی فرش… 17

2-6-3 دوام بلند مدت فرش… 17

2-6-4 خواص فشاری فرش… 17

2-6-4-1 بارگذاری فشاری فرش… 18

2-6-4-1-1 قدم زدن عابرین بر روی فرش در مسیر یا راهروی مخصوص پرتردد. 18

2-6-4-1-2 بارگذاری استاتیکی.. 18

2-6-4-1-3 بارگذاری دینامیکی.. 19

2-6-4-1-4 بارگذاری فشاری ارتعاشی.. 20

2-6-4-1-5 بارگذاری فشاری با نرخ ثابت ازدیاد فشردگی.. 20

2-6-4-2 خواص فشاری فرش ها 21

2-6-4-2-1 درصد فشردگی.. 21

2-6-4-2-2 انرژی فشردگی.. 22

2-6-4-2-3 درصد بازگشت پذیری.. 22

2-6-4-2-4 انرژی بازگشت الاستیک… 23

2-6-4-2-5 درصد ارتجاعیت.. 23

2-6-4-2-6 انرژی اتلافی.. 23

2-6-4-2-7 درصد افت ضخامت.. 24

2-6-4-2-8 مدولفشاری.. 24

2-7 سایر خواص مورد انتظار فرش ها 25

2-7-1 زیردست فرش… 25

2-7-2 خواص اصطکاکی فرش… 25

2-7-3 خواص خمشی.. 25

2-7-4 پایداری ابعادی.. 25

2-7-5 نیروی بیرون کشیدن پرز از ساختار فرش… 26

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 تهیه مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز. 29

3-1-1 مشخصات نخ های مصرفی.. 29

3-1-2 مشخصات نمونه فرش های بافته شده 29

3-2 بافت نمونه فرش ها 30

3-3 عملیات پرداخت.. 32

3-4- آزمایش های انجام شده و دستگاه های مورد استفاده. 32

3-4-1- آزمایش بارگذاری استاتیکی.. 33

3-4-1-1- دستگاه های مورد استفاده 33

3-4-1-1-1- دستگاه ارتفاع سنج پرز فرش… 33

3-4-1-1-2- دستگاه بارگذاری استاتیکی.. 33

3-4-1-1-3- روش انجام آزمایش… 34

3-4-2- آزمایش سنجش استحکام گره 36

3-5-2- آزمایش ثبات ابعادی.. 38

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل نتایج

4-1- مقدمه. 41

4-2- درصد فشردگی.. 41

4-2-1- تأثیر نوع گره فرش در تعیین شاخص درصد فشردگی.. 41

4-2-2-تأثیر جنس نخ تار در تعیین شاخص درصد فشردگی.. 43

4-2-3- تأثیر تعداد لای نخ پرز در تعیین شاخص درصد فشردگی.. 46

4-3- درصد افت ضخامت.. 49

4-3-1- تأثیر نوع گره فرش در تعیین شاخص درصد افت ضخامت.. 49

4-3-2- تأثیر جنس نخ تار فرش در تعیین شاخص درصد افت ضخامت.. 51

4-3-3- تأثیر تعداد لای تخ پرز فرش در تعیین شاخص درصد افت ضخامت.. 53

4-4- نیروی بیرون کشیدن پرز. 56

4-4-1- تأثیر نوع گره فرش در تعیین شاخص نیروی بیرون کشیدن پرز از فرش… 56

4-4-2- تأثیر جنس نخ تار فرش در تعیین شاخص نیروی بیرون کشیدن پرز 59

4-4-3- تأثیر تعداد لای تخ پرز فرش در تعیین شاخص نیروی بیرون کشیدن پرز 62

4-5- ثبات ابعادی.. 65

4-5-1- تأثیر نوع گره فرش در تعیین شاخص ثبات ابعادی.. 65

4-5-2- تأثیر جنس نخ تار فرش در تعیین شاخص ثبات ابعادی.. 67

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 72

5-2- نتیجه گیری کلی.. 72

5-3- پیشنهادات.. 73

مقدمه

ذوق و خلاقیت هنری هر جامعه ای از سنن زندگی و سوابق تاریخی و محیط زیست آحاد آن قوم ریشه و الهام می­گیرد. از جمله هنرهایی که در این سرزمین در مرور زمان به کمال و استادی رسیده و ذوق هنرمند ایرانی در پهنه آن فرصت تجلی وافر یافته، هنر قالی بافی است. دلیل این شکوفایی را علاوه بر خصوصیات ذاتی ایرانیان چون هنردوستی و بردباری باید در وفور مواد اولیه مناسب برای تولید فرش از قبیل پشم های مرغوب و انواع گیاها

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 382
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: