برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
دانلود پایان نامه شرمساری بازپذیرکننده و بزهکاری؛ تحلیل جامعه ­شناختی نظریه شرمساری بازپذیرکننده «بر

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه مازندران

دانشکده ­ی‌ علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه دوره دکتری تخصصی (Ph.D) در رشته بررسی مسائل اجتماعی ایران

موضوع:

شرمساری بازپذیرکننده و بزهکاری؛ تحلیل جامعه شناختی نظریه شرمساری بازپذیرکننده «بریث ویت» در بستر خانواده

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده:

مقدمه: کنترل اجتماعی در همه جوامع و گروهها اعمال می­شود، اما چگونگی و نحوه اعمال آن در فرهنگ­های مختلف متفاوت است. طبق نظریه شرمساری بازپذیرکننده، جامعه باید محیطی فراهم بیاورد که در آن پذیرش متخلف و برگشت او به جامعه، به عنوان هدف اصلی دنبال گردد. نظریه شرمساری بازپذیرکننده، رهیافتی نئودورکهایمی است که بر نقش نیروهای ساختاری و فرهنگی در انسجام اجتماعی و جرم تأکید می­گذارد. این نظریه، عدسی­های جدیدی پیش روی جامعه قرار می­دهد و پیشنهادات و راهکارهای متفاوتی را در حوزه­های گوناگون نهادی از جمله خانواده، مدرسه، محله، پلیس، دادگاه و … عرضه می­دارد.

اهداف: اهداف تحقیق حاضر عبارتند از: آزمون تجربی و بررسی تأییدپذیری هر کدام از ابعاد نظریه شرمساری بازپذیرکننده، ساخت ابزارهای (مقیاس­های) اندازه­گیری، بررسی رابطه ابعاد شرمساری بازپذیرکننده با ابعاد بزهکاری، استفاده از متغیرهای میانگر، بررسی کاربست­پذیری نظریه شرمساری بازپذیرکننده، بررسی و آزمون مدل­های مختلف تحلیلی، بسط نظریه شرمساری و بررسی دلالت­های سیاستی نظریه شرمساری بازپذیرکننده.

 

کلیدواژه­ها: شرمساری، شرمساری بازپذیرکننده، انگ­زنی، به­هم­پیوستگی، اجتماع­گرایی، عدالت ترمیمی، بزهکاری

فهرست مطالب

            عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اول: طرح موضوع………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-1 بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
1-2-1 هدف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………… 12
1-2-2 اهداف فرعی……………………………………………………………………. ……………………………………………….. 12
1-3 سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 12
1-3-1 سوال اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 12
1-3-2 سوال فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 12

 

2 فصل دوم: پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 15
2-1 پیشینه تجربی………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
2-1-1 پژوهش‏های داخلی  ……………………………………………………………………………………………………………. 15
2-1-2 پژوهش‏های خارجی……………………………………………………………………………………………………………. 15
2-1-2-1 آزمونهای غیرمستقیم نظریه شرمساری بازپذیرکننده……………………………………………………………… 16
2-1-2-2 آزمونهای مستقیم نظریه شرمساری بازپذیرکننده…………………………………………………………………… 19
2-1-2-2-1 جرایم یقه سفید…………………………………………………………………………………………………………… 20
2-1-2-2-2 تخلفات مجرمانه خرد………………………………………………………………………………………………….. 20
2-1-2-2-3 بزهکاری نوجوانان………………………………………………………………………………………………………. 22
2-1-2-2-4 قلدری……………………………………………………………………………………………………………………….. 23
2-1-2-3 طرح آزمایشی شرمساری بازپذیرکننده……………………………………………………………………………….. 25
2-1-2-4 جمع بندی، تحلیل و نتیجه گیری از پیشینه تحقیقات تجربی…………………………………………………. 28
2-2 پیشینه نظری……………………………………………………………………………………………………………………………. 33
2-2-1 مروری بر تعاریف شرم و مفاهیم مرتبط با آن………………………………………………………………………….. 33
2-2-1-1 شرم……………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
2-2-1-2 رشد شرم……………………………………………………………………………………………………………………….. 35
2-2-1-3 گناه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
2-2-1-4 رابطه شرم و گناه…………………………………………………………………………………………………………….. 38
2-2-1-5 شرمساری و شرم به مثابه تجربه هایی مخرب……………………………………………………………………… 38
2-2-1-6 شرمساری و شرم……………………………………………………………………………………………………………. 39
2-2-1-7 سه نوع تلقی از شرم……………………………………………………………………………………………………….. 42
2-2-1-7-1 شرم به مثابه تهدید اجتماعی………………………………………………………………………………………… 43
2-2-1-7-2 شرم به مثابه شکست شخصی……………………………………………………………………………………….. 43
2-2-1-7-3 شرم به مثابه تهدید اخلاقی…………………………………………………………………………………………… 44
2-2-2 تئوریهای مرتبط با شرم………………………………………………………………………………………………………… 46
2-2-2-1 تئوریهای روان شناختی……………………………………………………………………………………………………. 46
2-2-2-1-1 هلن لوئیس…………………………………………………………………………………………………………………. 46
2-2-2-2 تئوریهای روان شناسی اجتماعی………………………………………………………………………………………… 47
2-2-2-2-1 نقش احساسات نقش پذیری تأملی در تسهیل کنترل اجتماعی…………………………………………… 49
2-2-2-2-2 جورج هربرت مید………………………………………………………………………………………………………. 50
2-2-2-2-3 چارلز هورتون کولی…………………………………………………………………………………………………….. 51
2-2-2-2-4 اروینگ گافمن…………………………………………………………………………………………………………… 52
2-2-2-2-5 توماس شف……………………………………………………………………………………………………………….. 53
2-2-2-3 تئوری های جامعه شناختی……………………………………………………………………………………………….. 58
2-2-2-3-1 جرج زیمل…………………………………………………………………………………………………………………. 58
2-2-2-3-2 امیل دورکیم……………………………………………………………………………………………………………….. 59
2-2-2-3-3 نوربرت الیاس…………………………………………………………………………………………………………….. 60
2-2-2-3-4 میشل فوکو…………………………………………………………………………………………………………………. 63
2-2-2-3-5 رندال کالینز………………………………………………………………………………………………………………… 65
2-2-2-3-6 جاناتان ترنر………………………………………………………………………………………………………………… 66
2-2-3   جمع بندی و نتیجه گیری پیشینه تجربی و نظری تحقیق……………………………………………………….. 67

 

3 – فصل سوم: چهارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………… 70
3-1 بنیادهای نظریه جرم شناختی……………………………………………………………………………………………………. 70
3-1-1 خصوصیات نظریه ها…………………………………………………………………………………………………………… 70
3-2 نظریه های ترکیبی…………………………………………………………………………………………………………………… 72
انواع ترکیب نظری………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
3-3 نظریه شرمساری بازپذیرکننده……………………………………………………………………………………………………. 79
3-3-1 تلقی از فرد در نظریه بریث ویت…………………………………………………………………………………………… 84
3-3-2 حوزه ها و قلمروهای تبیینی نظریه بریث ویت………………………………………………………………………… 85
3-3-3 مفاهیم کلیدی نظریه شرمساری……………………………………………………………………………………………… 86
3-3-3-1 به هم پیوستگی………………………………………………………………………………………………………………. 86
3-3-3-2 اجتماع گرایی…………………………………………………………………………………………………………………. 87
3-3-3-3 شرمساری………………………………………………………………………………………………………………………. 90
3-3-3-4 شرمساری بازپذیرکننده…………………………………………………………………………………………………….. 91
3-3-3-5 انگ زنی/داغ ننگ……………………………………………………………………………………………………………. 92
3-3-3-6 خرده فرهنگ های مجرمانه……………………………………………………………………………………………….. 92
3-3-4 خلاصه و جمع بندی نظریه شرمساری بازپذیرکننده…………………………………………………………………. 95
3-4 دلالت های شرمساری بازپذیرکننده برای کنترل اجتماعی………………………………………………………………. 98
3-4-1 نظریه هنجاری در برابر نظریه تبیینی………………………………………………………………………………………. 100
3-4-1-1 سیاست های جنبش اجتماعی……………………………………………………………………………………………. 101
3-4-1-2 عدالت ترمیمی………………………………………………………………………………………………………………… 102
3-5 عدالت ترمیمی چیست؟……………………………………………………………………………………………………………. 102
3-5-1 اصول عدالت ترمیمی…………………………………………………………………………………………………………… 104
3-5-2 ترمیم مادی و ترمیم نمادی…………………………………………………………………………………………………… 106
3-5-3 عدالت ترمیمی و نظریه شرمساری بازپذیرکننده بریث ویت………………………………………………………. 106
3-5-4 اصلاح عدالت جوانان و عدالت ترمیمی…………………………………………………………………………………. 107
3-5-5 منافع ششگانه عدالت ترمیمی………………………………………………………………………………………………. 108
3-5-6 برنامه های ترمیمی………………………………………………………………………………………………………………. 109
3-5-7 مفهوم عدالت در اسلام…………………………………………………………………………………………………………. 110
3-5-7-1 عدالت در قانون جزای اسلامی………………………………………………………………………………………….. 111
3-5-7-2 منزلت انسان و اهمیت اجتماع در آیین دادرسی اسلامی………………………………………………………… 112
3-5-7-3 گذشت، شفقت و توبه در قوانین اسلامی……………………………………………………………………………. 113
3-6 مسیرهای جرح و تعدیل نظریه شرمساری…………………………………………………………………………………… 115
3-6-1 فشار به مثابه عامل مشروط کننده…………………………………………………………………………………………… 115
3-7 فرضیات و مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 117
3-7-1 فرضیه های مربوط به شرمساری: ………………………………………………………………………………………….. 118
3-7-1-1 شرمساری والدین ارتباط مستقیم و منفی با بزهکاری دارد…………………………………………………….. 118
3-7-1-2 شرمساری والدین از طریق افزایش انتظار شرم، موجب کاهش بزهکاری می گردد…………………… 118
3-7-1-3 شرمساری والدین از طریق افزایش ارزشهای اخلاقی، موجب کاهش بزهکاری می گردد………….. 118
3-7-2 فرضیه های مربوط به بازپذیری…………………………………………………………………………………………….. 118
3-7-2-1 بازپذیری والدین ارتباط مستقیم و منفی با بزهکاری دارد. ……………………………………………………. 118
3-7-3 فرضیه های مربوط به انگ زنی……………………………………………………………………………………………… 118
3-7-3-1 انگ زنی والدین ارتباط مستقیم و مثبت با بزهکاری دارد……………………………………………………… 118
3-7-3-2 انگ زنی والدین از طریق افزایش همالان بزهکار، موجب افزایش بزهکاری می گردد………………. 118
3-7-4 فرضیه های مربوط به به هم پیوستگی…………………………………………………………………………………….. 118
3-7-4-1 به هم پیوستگی خانوادگی ارتباط مستقیم و منفی با بزهکاری دارد…………………………………………. 118
3-7-4-2 به هم پیوستگی خانوادگی از مسیر تأثیر گذاری بر شرمساری والدین، با بزهکاری ارتباط غیرمستقیم و منفی دارد…………………………………………………………………………………………………………………… 118
3-7-4-3 به هم پیوستگی خانوادگی از مسیر تأثیر گذاری بر بازپذیری والدین، با بزهکاری ارتباط غیرمستقیم و منفی دارد……………………………………………………………………………………………………………………. 118
3-7-4-4 به هم پیوستگی خانوادگی از مسیر تأثیر گذاری بر انگ زنی والدین، با بزهکاری ارتباط غیرمستقیم و منفی دارد……………………………………………………………………………………………………………………………………. 118
3-7-5 فرضیه های مربوط به همالان بزهکار……………………………………………………………………………………… 118
3-7-5-1 همالان بزهکار ارتباط مستقیم و مثبتی با بزهکاری دارد………………………………………………………… 118
3-7-5-2 همالان بزهکار از طریق کاهش انتظار شرم، موجب افزایش بزهکاری می گردد……………………….. 118
3-7-5-3 همالان بزهکار از طریق کاهش ارزشهای اخلاقی، موجب افزایش بزهکاری می گردد. …………….. 118
3-7-6 فرضیه های مربوط به فشار…………………………………………………………………………………………………… 118
3-7-6-1 فشار ارتباط مستقیم و مثبتی با بزهکاری دارد………………………………………………………………………. 118
3-7-6-2 اثر انگ زنی والدین بر بزهکاری کمتر از اثر مشروط آن تحت شرایط فشار بالا است. به عبارتی تأثیر انگزنی روی بزهکاری بر اساس میزان فشار، تفاوت می یابد…………………………………………………………. 118
3-7-6-3 اثر شرمساری والدین بر بزهکاری کمتر از اثر مشروط آن تحت شرایط فشار پایین است. به عبارتی تأثیر شرمساری والدین روی بزهکاری بر اساس میزان فشار، تفاوت می یابد……………………………….. 118
   
4 فصل چهارم: روش……………………………………………………………………………………………………………………. 121
4-1 روش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 121
4-2 تصریح مفاهیم و نحوه سنجش متغیرها………………………………………………………………………………………. 122
4-2-1 متغیر وابسته تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 122
4-2-2 متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………………………….. 132
4-2-2-1 به هم پیوستگی خانوادگی………………………………………………………………………………………………… 132
4-2-3 متغیرهای میانجی………………………………………………………………………………………………………………… 132
4-2-3-1 شرمساری………………………………………………………………………………………………………………………. 135
4-2-3-2 بازپذیری………………………………………………………………………………………………………………………… 136
4-2-3-3 انگ زنی…………………………………………………………………………………………………………………………. 137
4-2-3-4 همالان بزهکار………………………………………………………………………………………………………………… 137
4-2-3-5 انتظار شرم………………………………………………………………………………………………………………………. 139
4-2-3-6 پایبندی به ارزشهای اخلاقی……………………………………………………………………………………………… 139
4-2-4 متغیر مشروط کننده……………………………………………………………………………………………………………… 140
4-2-4-1 فشار………………………………………………………………………………………………………………………………. 141
4-2-5 متغیرهای زمینه ای……………………………………………………………………………………………………………….. 143
4-2-5-1 جنس…………………………………………………………………………………………………………………………….. 143
4-2-5-2 خاستگاه اجتماعی-اقتصادی والدین…………………………………………………………………………………… 143
4-2-5-3 نوع مدرسه……………………………………………………………………………………………………………………… 144
4-3 جمعیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 144
4-4 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………. 144
4-5 واحد تحلیل، واحد مشاهده و سطح تحلیل…………………………………………………………………………………. 147
4-6 اعتبار و پایایی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 147
4-6-1 اعتبار سازه………………………………………………………………………………………………………………………….. 148
4-6-1-1 اعتبار متغیرهای شرمساری، بازپذیری و انگ زنی………………………………………………………………… 148
4-6-1-2 متغیر به هم پیوستگی……………………………………………………………………………………………………….. 152
4-6-1-3 همالان بزهکار………………………………………………………………………………………………………………… 153
4-6-1-4 پایبندی به ارزشهای اخلاقی…………………………………………………………………………………………….. 154
4-6-1-5 انتظار شرم………………………………………………………………………………………………………………………. 155
4-6-1-6 بزهکاری گذشته نگر……………………………………………………………………………………………………….. 156
4-6-2 پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 158
4-7 روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………. 162

 

5 فصل پنجم: نتایج و یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………….. 165
5-1 نتایج توصیفی تک متغیره پژوهش……………………………………………………………………………………………… 165
5-1-1 متغیرهای زمینه ای………………………………………………………………………………………………………………. 165
5-1-1-1 جنس…………………………………………………………………………………………………………………………….. 165
5-1-1-2 معدل سال قبل………………………………………………………………………………………………………………… 165
5-1-1-3 تحصیلات والدین……………………………………………………………………………………………………………. 166
5-1-1-4 منزلت شغلی پدر…………………………………………………………………………………………………………….. 167
5-1-1-5 درآمد خانواده…………………………………………………………………………………………………………………. 168
5-1-1-6 ساختار خانواده……………………………………………………………………………………………………………….. 169
5-1-1-7 محل سکونت………………………………………………………………………………………………………………….. 169
5-1-1-8 محل تولد……………………………………………………………………………………………………………………….. 170
5-1-1-9رشته تحصیلی پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………. 170
5-1-1-10 نوع مدرسه محل تحصیل……………………………………………………………………………………………….. 170
5-1-2   متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………………………….. 171
5-1-2-1 شرمساری………………………………………………………………………………………………………………………. 171
5-1-2-2 بازپذیری………………………………………………………………………………………………………………………… 172
5-1-2-3 انگ زنی………………………………………………………………………………………………………………………… 174
5-1-2-4 به هم پیوستگی……………………………………………………………………………………………………………….. 175
5-1-2-5 همالان بزهکار  ………………………………………………………………………………………………………….. 177
5-1-2-6 پایبندی به ارزش های اخلاقی………………………………………………………………………………………….. 178
5-1-2-7 انتظار شرم……………………………………………………………………………………………………………………… 179
5-1-2-8 فشار………………………………………………………………………………………………………………………………. 180
5-1-3 متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………… 183
5-1-3-1 بزهکاری گذشته نگر و بزهکاری آینده نگر………………………………………………………………………… 183
5-1-3-2 بزهکاری گذشته نگر بر حسب جنس………………………………………………………………………………… 185
5-1-3-3 بزهکاری آینده نگر بر حسب جنس…………………………………………………………………………………… 186
5-1-3-4 توزیع درصد پاسخگویان در مقیاس کل بزهکاری و ابعاد آن به تفکیک جنس………………………… 188
5-2 آمارههای دو متغیری………………………………………………………………………………………………………………… 190
5-2-1 رابطه جنس با بزهکاری……………………………………………………………………………………………………….. 190
5-2-2 رابطه خاستگاه اجتماعی-اقتصادی با بزهکاری………………………………………………………………………… 190
5-2-3 رابطه ساختار خانواده با بزهکاری………………………………………………………………………………………….. 191
5-2-4 رابطه محل سکونت با بزهکاری……………………………………………………………………………………………. 192
5-2-5 آزمون تفاوت میانگین برای متغیرهای مستقل بر حسب جنس…………………………………………………… 193
5-2-6 رابطه رشته تحصیلی با بزهکاری……………………………………………………………………………………………. 195
5-2-7 روابط همبستگی بین بزهکاری گذشته نگر و بزهکاری آینده نگر………………………………………………. 201
5-2-8 روابط همبستگی بین ابعاد مختلف بزهکاری و متغیرهای مستقل……………………………………………….. 202
5-2-9 مدل تحلیل مسیر…………………………………………………………………………………………………………………. 204
5-2-9-1 اثرات مستقیم………………………………………………………………………………………………………………….. 206
5-2-9-2 اثرات غیرمستقیم…………………………………………………………………………………………………………….. 207
5-2-9-3 اثرات کل……………………………………………………………………………………………………………………….. 208
5-2-10 مدل معادلات ساختاری بزهکاری………………………………………………………………………………………… 210
5-2-10-1 مدل معادلات ساختاری بزهکاری کل………………………………………………………………………………. 210
5-2-10-1-1 اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر متغیر وابسته بزهکاری در بین جمعیت کل………………. 216
5-3 نتایج آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………………………….. 218

 

6 فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………….. 220
6-1 نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 220
6-1-1 دلالتهای تجربی………………………………………………………………………………………………………………….. 220
6-2 بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………… 231
6-3 پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………… 253
6-3-1 پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………… 253
6-3-2 پیشنهادات اجرایی و سیاستی………………………………………………………………………………………………… 254
6-3-2-1 سطح خرد (فردی) …………………………………………………………………………………………………………. 254
6-3-2-2 سطح میانی (سازمانی) …………………………………………………………………………………………………….. 255
6-3-2-3 سطح کلان (جامعه ای) …………………………………………………………………………………………………… 257
6-4 محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 258
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………… 260
پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 279

  

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                                 صفحه

شکل ‏2-1: مدل رشد شرم 36

شکل ‏2-2: چرخه شرم. 57

شکل ‏3-1: سطح تحلیل، جرم و مجرمیت… 71

شکل ‏3-2: نمودار کنترل-فشار ترکیبی الیوت. 76

شکل ‏3-3: مدل دوسویه ورود بزهکاران در بدو نوجوانی.. 77

 

.

.

.

شکل ‏4-7: مدل سنجش بزهکاری آینده نگر: تحلیل عاملی- تأییدی.. 157

شکل ‏5-1: مدل تحلیل مسیر در بین افراد به هم پیوسته. 205

شکل ‏5-2: مدل تحلیل مسیر در بین افراد نابه هم پیوسته. 206

شکل ‏5‑3: مدل معادلات ساختاری بزهکاری.. 211

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                 صفحه

جدول ‏3‑1: قلمروهای تبیین در نظریه بریث ویت… 85

 

 

.

.

.

جدول ‏5‑58: آزمون فرضیه های تحقیق.. 218

جدول ‏6‑1: تفاوتهای مدلهای آمرانه با مدل های ترمیمی.. 245

جدول ‏6‑2: مدلهای برنامه ای عدالت ترمیمی در مدارس… 248

 

1         فصل اول: طرح موضوع

1-1    بیان مسأله

نوجوانی برهه­ای از زندگی است که نوجوان در معرض خطر ورود به رفتارهای پرخطر و مسأله­آمیز از جمله بزهکاری[1]، مصرف مواد و رفتارهای جنسی واقع می­شود. ورود به این نوع رفتارها، الگوهای سالم سازگاری و رشد را با وقفه و رکود روبرو می­سازد. این نوع علایم و نشانه­های ناکارآمدی رفتاری در نوجوانی ممکن است پیش­درآمد ناسازگاری و تعادل ضعیف در طول بزرگسالی باشد. از این رو، مطالعه و شناخت پیش­زمینه­ها و مقدمات کجروی نوجوانان، محور علایق روان­شناسان و جامعه­شناسان بوده است (اریکسون[2]،396:2000). در بررسی های به عمل آمده در بیشتر کشورهای جهان، آمار جرایم و بزهکاری متوجه جوانان، همچنان رو به افزایش بوده است. در آمریکا، سالانه بیش از دو میلیون فرد زیر 17 سال بازداشت می­شود (گرین[3]،323:2008). مطابق آمار دیگری در این کشور 700000     دانش­آموز از دبیرستان ترک تحصیل می­کنند، چهارده میلیون کودک در خانواده­های تک والد زندگی می کنند، 200000 کودک سالانه در معرض نوعی سوء رفتار و سوءاستفاده هستند، 3000000 دانش­آموز و معلم سالیانه قربانی جرم واقع می­شوند و سالانه 500000 مورد سرقت، زورگویی، حمله و تجاوز در مدارس به وقوع می­پیوندد (گروس[4] و دیگران،5:2000). در سال 2005، وکیل سابق دادگستری جان اشکرافت اظهار داشت که به رغم صرف میلیونها دلار هزینه در برنامه­ها برای کاهش و حل و فصل بزهکاری و جوانان در معرض خطر، حکومت فدرال در کاهش خشونت جوانان ناموفق بوده است. اشکروفت بعدها اظهار داشت که جوانان در قبال رفتار خشونت­آمیز خود مسئولیت­پذیر و پاسخگو بار نیامده و از این رو، جوانانی که در قرن 21 مرتکب جرم می­شوند متفاوت از پیشینیان ­خود می­باشند (استونس[5]،295:2011).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 425
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: