برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
دانلود پایان نامه دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از س

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان‌نامه برای دریافت درجه دوره کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش نرم افزار

عنوان:

دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی

استاد راهنما:

دکتر شهرام جمالی

استاد مشاور:

دکتر مرتضی آنالوئی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فهرست جدول‌ها………………………………………………………………………………………………………….. ‌ی

فهرست شکل‌‌ها………………………………………………………………………………………………………….. ‌ک

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………… 2

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..3.

1-2 اهداف پایان نامه……………………………………………………………………………………………………….4

1-3 ساختار پایان نامه………………………………………………………………………………………………………4

فصل دوم: بستر تحقیق…………………………………………………………………………………………………….5

2-1 شبکه های موردی سیار…………………………………………………………………………………….. 6

2-1-1 مسیریابی در شبکه ­های موردی سیار…………………………………………………………………….6

2-1-2 پروتکل­های مبتنی بر جدول………………………………………………………………………………..7

2-1-2-1 پروتکل بردار فاصله مرحله به مرحله مقصدDSDV…………………………………..

2-1-2-2 پروتکل (WRP)……………………………………………………………………………………

2-1-3 پروتکل­های مبتنی بر تقاضا…………………………………………………………………………………9

2   -1-3-1 پروتکل مسیر­یابی ترتیبی موقتی TORA…………………………………………………..

2   -1-3-2 پروتکل مسیریابی AODV……………………………………………………………………

2   -1-3-3 پروتکل مسیریابی منبع پویا DSR………………………………………………………….

2-1-4 امنیت در شبکه­های موردی سیار………………………………………………………………………..15

2-1-5 تقسیم ­بندی انواع حملات در شبکه های موردی سیار………………………………………….15

2 -1-5-1 حملات لایه شبکه………………………………………………………………………………15

2-1-5-2 حملات لایه انتقال………………………………………………………………………………19

2-1-5-3 حملات لایه کاربردی………………………………………………………………………….19

2-1-6 حملات سیاه چاله در شبکه­های موردی سیار……………………………………………………..20

2 -1-6-1 مقدمه ای بر حملات سیاه چاله …………………………………………………………..20

2-1-6-1-1 حملات سیاه­چاله داخلی …………………………………………………………….21

2-1-6-1-2 حملات سیاه­چاله خارجی …………………………………………………………….21

2-2 سیستم ایمنی مصنوعی…………………………………………………………………………………….22

2-2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..22

2-2-2 اهداف سیستم ایمنی مصنوعی………………………………………………………………………………23

2-2-3 ایمنی…………………………………………………………………………………………………………………24

2 -2-3-1 ایمنی ذاتی……………………………………………………………………………………………..24

2-2-3- 2ایمنی اکتسابی…………………………………………………………………………………………24

4-2-2 سلول های B……………………………………………………………………………………………………..26

5-2-2سلول های T و وظایف آن…………………………………………………………………………………..26

2 -2-5-1 انتخاب سلول T در تیموس……………………………………………………………………..27

2-2-6 آنتی بادی ………………………………………………………………………………………………………….28

2-2-7 آنتی ژن …………………………………………………………………………………………………………….28

2-2-8 مولکول های عرضه کننده اجزای آنتی ژن ها………………………………………………………….28

2-2-9 انتخاب منفی ……………………………………………………………………………………………………..29

2-2-10 انتخاب مثبت …………………………………………………………………………………………………..29

2-2-11 مدل ایمنی شبکه ………………………………………………………………………………………………30

2-2-12 نحوه فعال شدن سیستم ایمنی مصنوعی بدن انسان………………………………………………..31

2-2-13 مراحل شروع تا بلوغ سلول T در بدن………………………………………………………………….33

2-2-14 حرکت سلول هایAPC تا گره لنفی…………………………………………………………………..34

2-2-15 نظریه خطر………………………………………………………………………………………………………34

فصل سوم: مروری بر تحقیقات انجام شده………………………………………………………………………… 36

3-1 استفاده از جدول درستی برای شناسایی حملات سیاه­چاله…………………………………………….38

3-2 استفاده از تعدادی قوانین برای درستکار بودن گره پاسخ دهنده……………………………………..38

3-3 شناسایی گره مخرب با استفاده از شماره توالی……………………………………………………………39

3-4 شناسایی حملات سیاه­چاله با استفاده از رفتار گره ها……………………………………………………39

3-5 شناسایی حملات سیاه­چاله با استفاده از جدول مسیر یابی گره ها………………………………….40

3-6 تشخیص حملات سیاه­چاله با استفاده از ضریب اعتماد گره ها ……………………………………..40

3-7 شناسایی حملات سیاه­چاله در پروتکل مسیر یابی DSR……………………………………………….

3-8 تشخیص حملات سیاه­چاله با استفاده از متریک های اعتماد………………………………………….41

3-9 شناسایی حملات سیاه چاله با بررسی رفتار گره های همسایه……………………………………….42

3-10 استفاده از گره نگهبان برای تشخیص حملات سیاه­چاله………………………………………………42

3-11 روشی برای اعتبار سنجی گره های شرکت کننده در مسیریابی و شناسایی گره مخرب……43

3-12 استفاده از سیستم تشخیص نفوذ IDS برای شناسایی حملات سیاه چاله……………………….43

3-13 شناسایی حملات با استفاده از درخواست تایید مسیر CREQ و پاسخ تایید مسیر………….44

3-14 استفاده از پروتکل Ariadne برای جلوگیری از حملات سیاه چاله………………………………44

3-15 سیستم یادگیری پویا برای تشخیص و جلوگیری از سیاه­چاله با بهبود پروتکل……AODV45

3-16 شناسایی حملات سیاه­چاله با استفاده از اطلاعات گام بعدی گره ها……………………………..45

3-17 شناسایی حملات سیاه­چاله گروهی در شبکه های موردی بی سیم……………………………….46

فصل چهارم: مکانیسم دفاعی پیشنهادی در برابر حملات سیاه چاله…………………………. 47

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………48

4-2 تناظر یک به یک بین بدن انسان و شبکه های موردی سیار…………………………………………..49

4-3 جزئیات روش پیشنهادی برای تشخیص حملات سیاه­چاله……………………………………………50

فصل پنجم: ارزیابی روش پیشنهادی………………………………………………………………………… 55

5-1 معیارهای ارزیابی……………………………………………………………………………………. 56

5-2 محیط شبیه سازی و طراحی سناریو…………………………………………………………….. 58

5-3 توضیح مختصر سناریوهای شبیه سازی…………………………………………………… 59

   5-4 نتایج شبیه سازی…………………………………………………………………………………. 61

فصل ششم:   نتیجه ­گیری و کارهای آینده……………………………………………………………. 64

6-1 نتیجه­گیری ………………………………………………………………………………………………….65

6-2 پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………..65

ج- واژه نامه…………………………………………………………………………………………………………..66

فهرست منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………70

چکیده:

شبکه‌های موردی سیار، شبکه‌هایی متشکل از دستگاه­های بی‌سیمی هستند که در کنار هم یک شبکه با قابلیت خودسازماندهی را به وجود می‌آورند. این شبکه‌ها دارای هیچ زیرساختار ارتباطی ثابتی نبوده و برای ارتباطات با سایر گره­ها از گره‌های میانی استفاده می­شود. این شبکه ها علیرغم داشتن مزایای زیاد بدلیل بی­سیم بودن کانال و وابستگی هر گره به گره های میانی با نگرانی امنیتی زیادی مواجه است. یکی از این نگرانی های احتمالی وقوع حملات سیاه­چاله میباشد. در این حمله که بر روی پروتکل های مسیر­یابی شبکه­های موردی سیار اعمال می­شود، گره مهاجم خود را بعنوان نزدیکترین گره به گره مقصد اعلام می­کند ولذا گره­های شبکه در ارسال بسته­های خود به مقاصد مختلف، این گره را بعنوان گره میانی خود انتخاب می­کند. نتیجه این است که این گره می­تواند بسته های دریافتی را به جای ارسال به مقصد، حذف نماید. در این پایان‌نامه، جهت دفاع در برابر حملات سیاه‌چاله در شبکه‌های موردی سیار از الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی استفاده می‌کنیم. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می­دهد، روش پیشنهادی که AIS-DSR نامیده می­شود، در مقایسه با پروتکل DSR از نظر نرخ تحویل بسته، توان عملیاتی، تعداد بسته های حذف شده و تاخیر انتها به انتها کارایی بالاتری دارد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

شبکه‌های موردی سیار شبکه‌های بدون زیرساخت می­باشند که به وسیله مجموعه‌ای از میزبان‌های سیار تشکیل یافته‌اند و از طریق لینک های بی‌سیم به یکدیگر متصل شده‌اند. در این شبکه­ها هر گره می‌تواند به عنوان یک سیستم نهایی عمل کند و علاوه بر آن می‌تواند در نقش یک روتر بسته‌ها را ارسال کند. در شبکه موردی بی‌سیم دو گره می­توانند از طریق یک گام یا از طریق چندین گام به یکدیگر متصل شوند. توپولوژی شبکه‌های موردی بی‌سیم ممکن است به طور متناوب و در نتیجه جابجایی گره ها تغییر یابد؛ بنابراین با این تکنولوژی گره­ها می‌توانند به راحتی موقعیت خود را تغییر دهند. وسایل استفاده ‌شده در شبکه‌های موردی بی‌سیم می­توانند به شکل‌های مختلفی وجود داشته باشند اما دارای فعالیت پایه‌ای یکسانی می‌باشند؛ یعنی همه گره­ها حداقل تا یک اندازه دارای استقلال عمل هستند. مبحث مسیریابی و امنیت در شبکه‌های موردی سیار بی‌سیم یکی از مهم‌ترین چالش‌ها می‌باشد که از میان مباحث مربوط به امنیت بحث حملات به شبکه‌های موردی سیار همیشه مورد توجه بوده است. حمله سیاه­چاله یکی از مهم­ترین این حملات می­باشد که در آن مهاجم با انتشار اخبار دروغین مسیریابی برای کوتاه­ترین مسیر، ترافیک شبکه را به طرف خود جذب می­کند و سپس تمام بسته های ارسالی را حذف می­کند. حمله سیاه ­چاله‌ها می‌تواند به وسیله یک گره و یا چندین گره صورت بگیرد. در شکل 1-1یک نمونه ای از حمله سیاه­چاله نشان داده شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 430
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 8 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: