برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه بررسی و رویکرد عکاسی سوررئالیسم در گزیده‌ای از آثار گرافیک معاصر

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دانشگاه سوره

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه نظری:

بررسی و رویکرد عکاسی سوررئالیسم در گزیده‌ای از آثار گرافیک معاصر

عنوان پایان نامه عملی:

طراحی 12 پوستر با مضامین اجتماعی بر اساس بیان عکاسی سوررئالیسم

استاد راهنمای تئوری و عملی :

دکتر محسن سلیمانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

رساله حاضر، پژوهشی پیرامون شناخت سوررئالیسم، نه به عنوان یک سبک هنری، بلکه به لحاظ اندیشه و دیدگاه فلسفی، هنری و ورود این اندیشه به حوزه‌ی عکاسی و کاربرد سوررئالیستی آن در گرافیک معاصر می‌باشد.

به همین خاطر بخش عمده‌ای از رساله‌ به بررسی و تبیین فلسفه‌ی اغراق و نقش آن در عکاسی و کاربرد آن در گرافیک اختصاص یافته است.

از این جنبش هنری، همواره به عنوان یکی از پر مخاطب‌ترین سبک‌های هنری یاد می‌شود. لذا بررسی دقیق فضای حاکم بر دنیای هنر در دوران معاصر و بخش‌هایی از گفتمان‌هایی در ارتباط با بیان عکاسانه و روایت در عکاسی ضروری می‌نمود که در این پژوهش سعی شده است، حتی المقدور مطالب پراکنده‌ی موجود در کتاب‌ها، مقاله‌‌ها، مجلات، نشریات و نقطه نظرات اساتید متخصص در این زمینه را، در ارتباط با مقوله عکس و قابلیت‌های عکاسی و فتوگرافیک جمع‌بندی شود و در ادامه نیز معرفی طراحان و عکاسان سورئال به همراه نمونه‌‌هایی از آثار ایشان در چهارچوب این پژوهش قرار گیرد.

با توجه به کارکرد زیاد تصاویر عکاسانه در خلق آثار گرافیکی، تاریخچه و تعاریفی در ارتباط با سبک‌‌های هنری‌ای که در خلق و پیشرفت فتومونتاژ، فتوگرافیک و فتوکلاژ نقش داشته‌اند ارائه شده و از آنجا که در بیشتر کتب، جنبش دادا و سوررئال در نقاشی مطرح گردیده و چندان از ارتباط آن با گرافیک صحبتی به میان نیامده، باعث شد این پژوهش، بررسی این جنبش‌‌ها و تأثیرات آن‌ها را در حوزه گرافیک مطرح نماید که در فصل دوم بدان‌ها پرداخته شده است.

واژگان کلیدی:گرافیک، عکاسی، فتوگرافیک، سوررئالیسم، فتومونتاژ.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده………………………………………………………………………….. د

کلید واژه………………………………………………………………………………………. د

فهرست مطالب……………………………………………………………………………… ذ

فهرست تصاویر……………………………………………………………………………………… ش

پیشگفتار……………………………………………………………………………………….. ن

مقدمه………………………………………………………………………………………1

1 – فصل اول‌…………………………………………………………………………….8

1 – 1 – بخش اول‌: طرح تحقیق………………………………………………………………………………….9

1 – 1 – 1 – بیان مسأله………………………………………………………………………………………9

1 – 1 – 2 – پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………..10

1 – 1 – 3 – اهداف تحقیق……………………………………………………………………………….11

1 – 1 – 4 – روش تحقیق…………………………………………………………………………………11

1 – 1 – 5 – سابقه و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………..12

1 – 2 – بخش دوم‌: گفتمان عکاسانه…………………………………………………………………………..13

1 – 2 – 1 – بیان عکاسانه…………………………………………………………………………………13

1 – 2 – 2 – ورود عکاسی به دنیای هنر……………………………………………………………..23

1 – 2 – 2 – 1 – عکاسی با مفاهیم اجتماعی……………………………………………….32

1 – 2 – 3 – مبانی نظری سوررئالیسم………………………………………………………………..36

1 – 2 – 4 – اصول سوررئالیسم………………………………………………………………………..37

1 – 2 – 4 – 1 – طنز……………………………………………………………………………….37

1 – 2 – 4 – 2 – شگفت و جادو……………………………………………………………….37

1 – 2 – 4 – 3 – نگارش خودکار………………………………………………………………37

1 – 2 – 4 – 4 – رویا………………………………………………………………………………37

1 – 2 – 4 – 5 – دیوانگی…………………………………………………………………………38

1 – 2 – 4 – 6 – تصادف عینی………………………………………………………………….38

1 – 2 – 4 – 7 – اشیاء سوررئالیستی………………………………………………………….38

1 – 2 – 5 – عکاسی با بیان سوررئالیسم……………………………………………………40

2 – فصل دوم‌: بررسی دیدگاه سوررئالیسم و تأثیرات آن بر گرافیک، عکاسی و برخی از هنرهای

دیگر…………………………………………………………………………………………42

2 – 1 – بخش اول: دادا و روند شکل‌گیری سوررئا‌لیسم………………………………………………43

2 – 1 – 1 – دادائیسم و گرافیک………………………………………………………………………50

2 – 1 – 2 – هنرمندان دادا………………………………………………………………………………52

2 – 1 – 3 – رویکردهای دادائیسم در عکاسی……………………………………………………52

2 – 1 – 4 – سرانجام دادائیسم…………………………………………………………………………53

2 – 2 – بخش دوم: سوررئا‌لیسم یا فراواقع‌گرایی یا وهمگری………………………………………54

2 – 2 – 1 – نگرش نمادین……………………………………………………………………………..61

2 – 2 – 1 – نگرش واقع‌گرا……………………………………………………………………………62

2 – 3 – آندره برتون و جنبش سوررئالیسم………………………………………………………………..63

2 – 4 – رویکردهای سوررئالیسم در ادبیات………………………………………………………………67

2 – 4 – 1 – استعاره در ادبیات………………………………………………………………………..68

2 – 4 – 2 – جناس در ادبیات…………………………………………………………………………69

2 – 4 – 3 – ایهام در ادبیات……………………………………………………………………………69

2 – 4 – 4 – بازشناسی آرایه‌های ادبی در تصویر……………………………………………….72

2 – 4 – 4 – 1 – استعاره در تصویر…………………………………………………………73

2 – 4 – 4 – 2 – جناس در تصویر…………………………………………………………..76

2 – 4 – 4 – 3 – ایهام و نماد در تصویر…………………………………………………..78

2 – 5 – رویکردهای سوررئا‌لیسم بر نقاشی و مجسمه‌سازی…………………………………………80

2 – 5 – 1 – رنه ماگریت………………………………………………………………………..80

2 – 5 – 2 – سالوادور فلیب دالی…………………………………………………………….81

2 – 6 – رویکردهای سورئالیسم در سینما و عکاسی……………………………………………………82

2 – 6 – 1 – اعتقاد سوررئالیست‌ها در مورد سینما و عکاسی………………………………..82

2 – 7 – رویکرد‌های سوررئالیستی در عکاسی……………………………………………………………87

2 – 7 – 1 – گرایشات سورئالیستی در عکاسی…………………………………………………..93

2 – 7 – 2 – رئالیسم سحرآمیز در عکاسی……………………………………………………….101

2 – 8 – رویکرد‌های عکاسی سوررئالیستی در گرافیک………………………………………………105

2 – 9 – سرانجام سوررئالیسم…………………………………………………………………………………112

3 – فصل سوم‌: معرفی برخی از طراحان و عکاسان سوررئالیست………………………………………..113

3 – 11 – معرفی برخی از طراحان با توجه به رویکرد‌ عکاسانه‌‌ی سوررئالیستی در آثار

گرافیک آنها……………………………………………………………………………………….114

3 – 11 – 1 – میشل باتوری…………………………………………………………………………..114

3 – 11 – 3 – چاز ماویان دیویس…………………………………………………………………..122

3 – 11 – 2 – آلن لو کرنک……………………………………………………………………………127

3 – 11 – 4 – پی یر برنارد…………………………………………………………………………….129

3 – 11 – 5 – ویسلاو والکوسکی…………………………………………………………………..131

3 – 11 – 6 – ایسیدرو فرر…………………………………………………………………………….133

3 – 11 – 7 – اپکس لین……………………………………………………………………………….136

3 – 11 – 8 – محسن سلیمانی……………………………………………………………………….138

3 – 11 – 9 – فرزاد ادیبی……………………………………………………………………………..140

3 – 11 – 10 – سید حسن موسی‏زاده……………………………………………………………..143

3 – 11 – 11 – محمدرضا دوست‏محمدی……………………………………………………….148

3 – 12 – معرفی برخی از عکاسان با توجه به رویکرد سوررئالیستی در آثار آنها…………..162

3 – 12 – 1 – چما مادوز……………………………………………………………………………….162

3 – 12 – 2 – مَن رِی……………………………………………………………………………………167

3 – 12 – 3 – دیوید هاکنی……………………………………………………………………………173

3 – 12 – 4 – جولیا مارگاریت کامرون……………………………………………………………177

3 – 12 – 5 – ادوارد وستون………………………………………………………………………….183

3 – 12 – 6 – فرانسیس جاکوبتی……………………………………………………………………190

3 – 12 – 7 – سیدمهدی مقیم‌نژاد…………………………………………………………………..195

4 – فصل چهارم‌: بررسی فتوگرافیک…………………………………………………………….197

4 – 1 – رویکردهای عکاسی در گرافیک………………………………………………………………….198

4 – 2 – روند شکل‌گیری فتومونتاژ…………………………………………………………………………203

4 – 2 – 1 – فتومونتاژ…………………………………………………………………………………..218

4 – 2 – 2 – نقش جان هارتفیلد در شکل‌گیری فتومونتاژ………………………………….228

4 – 3 – رویکرد فتومونتاژ در آثار گرافیکی………………………………………………………………233

نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………..240

گزارش بخش عملی و تصاویر آن……………………………………………………………243

فهرست منابع………………………………………………………………………………..248

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………257

کلید واژه انگلیسی…………………………………………………………………………………257

مقدمه

«بشر از روزگار پیش تاریخی به دنبال روش‌هایی بوده که بتواند ایده‌ها و مفاهیم خویش را به صورت بصری نشان دهد و دانش را در قالب گرافیک محفوظ بدارد و به اطلاعات نظم و روشنی بخشد. افراد مختلفی چون کاتبان، چاپ‌گران و هنرمندان این نیازها را در طول تاریخ برآورده کرده‌اند. ویلیام ادیسن دوی گینز (William Addison Gynz)، کتاب‌آرای برجسته، به عنوان کسی که به پیام‌های چاپی، نظم ساختاری و صورت بصری می‌داد در سال 1922 در توضیح فعالیت خویش اصطلاحطراح گرافیک (Graphic Designer)را به کار برد و از آن زمان همین نام برای این حرفه‌ی نو، برگزیده شد. اما امروزه طراح گرافیک

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیلک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 383
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 12 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: