برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
دانلود پایان نامه ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه پیاده‌راه سازی میدان امام خمینی و خیابان‌های ششگانه

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده اقصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی اقتصاد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته پژوهش علوم اجتماعی

عنوان:

ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه پیاده‌راه سازی میدان امام خمینی و خیابان‌های ششگانه شهر همدان

استاد راهنما:

دکتر سلیمان پاک سرشت

استاد مشاور:

دکتر اسداله نقدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول :کلیات  تحقیق

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………. 3

1-2- بیان مساله تحقیق………………………………………………………………… 4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………. 7

1-4- اهداف و سوالات تحقیق…………………………………………………………. 9

فصل  دوم : معرفی پروژه

2-1-1  معرفی پروژه پیاده‌راه‌سازی میدان امام خمینی همدان و خیابان‌های ششگانه منشعب از آن…13

2-1-2 مقدمه…………………………………………………………………………….. 13

2-1-3 معرفی سازمان و نهاد مجری پروژه…………………………………………….. 14

2-1-4 ضرورت و اهداف اجرای طرح پیاده‌ راه‌سازی………………………………….. 14

2-1-5  محل استقرار پروژه و اهم کاربری‌های اطراف پروژه………………………….. 18

2-1-6 فعالیت‌های اصلی و جانبی پروژه و مراحل اجرایی و ترتیب زمانی اجرای آنها… 21

2-1-7 زمانبندی اجرای طرح و وضعیت پیشرفت پروژه…………………………………. 23

2-1-8 جایگاه مردم و گروه‌های ذینفع در طراحی پروژه و میزان اطلاع رسانی…….. 24

2-1-9 مکانیسم‌ها و برنامه‌های جبرانی پیش‌بینی‌شده در پروژه برای گروه‌های بازنده….26

2-1-10 گروههای ذینفع طرح پیاده‌راه‌سازی……………………………………………. 27

بخش دوم: توصیف محدوده اجتماعی طرح…………………………………………….. 29

2-2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………. 29

2 – 2-2  مشخصات جغرافیایی و جمعیتی استان……………………………………….. 29

2-2-3 مشخصات جغرافیایی محدوده طرح………………………………………………… 30

2-2-4 فهرست ساختمان‌ها و محوطه‌های باارزش تاریخی، معماری، فرهنگی محدوده…… 30

2 – 2-5 توصیف ویژگی‌ها و تحرکات جمعیتی اجتماع تحت تاثیر پروژه…………………. 32

2– 2-6  توصیف وضعیت اقتصاد محله و ساختار شغلی و الگوهای کاربری زمین در محدوده‌ی تحت تاثیر پروژه….34

2-2-6-1 نظام کاربری اراضی 2خیابان بوعلی – شریعتی……………………………… 36

2-2-6-2 نظام کاربری اراضی خیابان اکباتان……………………………………………… 38

2-2-6-3  نظام کاربری خیابان باباطاهر…………………………………………………….. 41

2-2-6-4  نظام کاربری اراضی خیابان شهدا……………………………………………… 43

2-2-6- 5 نظام کاربری اراضی خیابان  تختی……………………………………………… 44

2-2-7  شناسایی و توصیف تنوع فرهنگی، زبانی و شبکه‌ی روابط غیررسمی‌و پنهان قدرت در محله…46

2-2-8 شناسایی نیازهای اجتماع مورد نظر و بویژه گروه‌های هدف طرح…………….. 50

2-2-9 نتایج حاصل از مرحله جلب مشارکت عمومی………………………………….. 53

فصل سوم :ادبیات  نظری

3-1  مقدمه………………………………………………………………………………. 57

3-2 پیشینه مطالعاتی……………………………………………………………………. 58

3-3  ادبیات نظری…………………………………………………………………….. 63

3-3-1 فضای شهری در دوره‌های مختلف……………………………………………… 63

3-33-2 تقسیم بندی فضاهای شهری………………………………………………… 71

3-3-3  میدان، فضای شهری……………………………………………………………. 74

3-3-4 خیابان، فضای شهری………………………………………………………….. 81

3-3-5  پیاده راه، فضای شهری……………………………………………………….. 84

3- 4 مرحله اسکوپینگ  (دامنه یابی)………………………………………………… 93

3-4-1 تاثیرات احتمالی  پروژه………………………………………………………… 94

3-4-2  تاثیرات اجتماعی پروژه…………………………………………………………. 94

3-4-3 تاثیرات احتمالی فرهنگی پروژه……………………………………………….. 103

3-4-4 تاثیرات احتمالی زیست محیطی پروژه……………………………………… 106

3-4-5 تاثیرات احتمالی ترافیکی پروژه……………………………………………….. 107

3-4-6 تاثیرات احتمالی اقتصادی پروژه……………………………………………….. 110

3-4-7 گزینش آثار احتمالی اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، حمل و نقلی و زیست محیطی….114

3- 4 -8 مدل تولید و انتشار تاثیرات احتمالی پروژه………………………………. 115

فصل چهارم :روش تحقیق

4- 1 مقدمه…………………………………………………………………………….. 118

4-2  تکنیک‌های گردآوری اطلاعات…………………………………………………… 119

4-3 ابزار گرد آوری داده…………………………………………………………………. 125

4-4  اعتبار  ابزار سنجش…………………………………………………………… 126

5-1-2 دیدگاه ذینفعان طرح نسبت به ضرورت اجرای طرح و  میزان موفقیت آن در عمل…137

5-1-3 بررسی تاثیر احتمالی انتقال ترافیک به کوچه‌های محدوده……………… 144

5-1-4  بررسی تاثیر احتمالی اختلال در شبکه تعاملات محلی………………… 148

5-1-5   بررسی تاثیر احتمالی تغییر کارکرد مسکونی به انبار……………………153

5-1-6 بررسی تاثیر احتمالی افزایش موتورسواران در محدوده و کاهش امنیت….156

5-1-7 بررسی تاثیر احتمالی کاهش درامد اطبا …………………………………..159

5-1-8 بررسی تاثیر احتمالی کاهش درآمد عمده فروشان………………………. 162

5-1-9 بررسی تاثیر احتمالی افزایش بی برنامه دستفروشان در منطقه ……… 165

5-1-10بررسی تاثیر احتمالی تغییر الگوی سفر……………………………….. 169

5-1-11 بررسی تاثیر احتمالی انتقال ترافیک به چهارراه‌های قبل از محدوده طرح…. 173

5-2 بخش دوم : ارائه راهکار و پیشنهادات…………………………………………. 175

5-2-1 پیشنهادات و نظام تعدیل و جبران…………………………………………… 175

5-2-2 پیشنهاد اول……………………………………………………………………. 176

5-2-3 پیشنهاد دوم…………………………………………………………………… 177

5-2-4راهکارهای کاهش تاثیرات پیش بینی شد…………………………………. 177

5-2-4-1 کاهش درآمد پزشکان………………………………………………………. 177

5-2-4-2 تاثیر احتمالی انتقال ترافیک به کوچه‌ها………………………………….. 178

5-2-4-3 افزایش حضور بی‌برنامه دستفروشان……………………………………… 179

5-2-4-4 انتقال ترافیک به چهارراه‌ها …………………………………………………..180

5-2-4-5 توجه به بستر پیاده روی…………………………………………………….. 181

5-2-4-6 احیا و مرمت سراها و کاروانسراهای موجود و تغییر کاربری آنها از انبار و  متروکه به مسافرخانه، هتل، فضاهای فرهنگی،موزه، سفره خانه و……………………………181

5-3 نتیجه گیری……………………………………………………………………….. 182

5-4 مشکلات پایان نامه……………………………………………………………… 186

چکیده:

میدان امام خمینی (ره) و شش  خیابان منشعب از آن با مساحتی بالغ بر 28/188 هکتار، محدوده مرکزی شهر همدان را تشکیل داده‌اند. این محدوده حدود5 درصد از جمعیت شهر را در خود جای داده، درحالی که به واسطه درصد نسبی بالای کاربری تجاری آن، روزانه پذیرای جمعیت شناور و متغیر بسیاری است . شعاع 80 متری این میدان محل انشعاب شش خیابان اصلی شهر است که از شمال به تپه تاریخی هگمتانه و بازار قدیم همدان، از جنوب به آرامگاه بوعلی سینا و از غرب به مناطق فرهنگی و توریستی گنج نامه، امامزاده عبدالله، آرامگاه باباطاهر و… و از شرق به تپه مصلی می‌رسد.  این محدوده تاریخی و ارزشمند که به علت تنوع کاربری در حوزه های مختلف درمانی،تجاری، مسکونی، فراغتی، اداری‌، خدماتی و حمل و نقلی روزانه علاوه بر شهروندان، هدف مراجعه و حضورافراد بسیاری از شهرستان، روستا و شهرهای اطراف می‌باشد، در حال حاضر باگره ترافیکی شدید و غیر قابل کنترلی و تداخل پیاده و سواره و افزایش آلودگی صوتی و هوا مواجه شده است.  پروژه پیاده‌راه‌سازی میدان امام خمینی و خیابان‌های ششگانه آن در شهر همدان، با هدف ارتقای کیفی، حذف ترافیک و تقویت گردشگری محدوده، در سال 1385به تصویب شورای عالی مسکن و شهرسازی استان رسید. اهداف این طرح را می‌توان به دو دسته کلان و خردتقسیم کرد که 5 هدف کلان آن بدین شرح است: 1.حفظ و ارتقاء زیبایی و هویت محدوده2.حفظ و تقویت بستر تاریخی محورها3. ایجاد محیط شهری فعال و سرزنده4.ایجاد پایداری زیست محیطی و 5.  تأمین تحقق پذیری طرح در چارچوب مشارکت اجتماعی و پیش بینی منابع.  در سال 91-1390 دو خیابان اصلی در محدوده مورد نظر، مورد اجرای آزمایشی طرح قرار گرفته و با افزایش اعتراضات گروه‌های مختلف‌‌، از ادامه آن صرفه نظر شد. در حال حاضر طبق اظهارات مجریان طرح با وجود قطعیت اجرایی، به دلیل مخالفت ها و همچنین گستردگی طرح  هنوز به مرحله اجرای نهایی نرسیده  و با وجود تعیین پنجمین هدف طرح مبنی بر تحقق در چارچوب مشارکت اجتماعی و پیش بینی منابع، با وجود گذشت 7سال از تصویب و صرف هزینه، طبق نظر ذینفعان،  هیچ گونه اطلاع رسانی و نظر سنجی در مورد این پروژه صورت نگرفته است.  تحقیق حاضر با روش ارزیابی تاثیرات اجتماعی (اتا)، به همراه تکنیک‌های مختلف کمی و کیفی گردآوری اطلاعات با هدف پیش بینی آثار احتمالی پروژه پیاده‌راه سازی محدوده مرکزی شهر همدان در مرحله قبل از اجرا، صورت گرفته است. درسنجش اولیه تاثیرات احتمالی، 32 اثر در ابعاد مختلف فرهنگی‌، اجتماعی‌، اقتصادی‌، ترافیکی و زیست محیطی پیش بینی شده که در مرحله گزینش، 9 اثر به عنوان تاثیرات نهایی اجرای پروژه تعیین شدند. این تاثیرات شامل، موارد زیر است 1.تغییر کارکرد مسکونی به انبار2.  انتقال ترافیک به کوچه ها3. انتقال ترافیک به چهارراه ها4.اختلال در شبکه تعاملات محلی 5. تغییر الگوی سفر 6. کاهش درآمد اطبا 7. کاهش درآمد عمده فروشان،8. افزایش موتورسواران و 9. افزایش حضور بی برنامه دستفروشان می‌باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 383
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: